SÄKERHETSDATABLAD - Refrico

4429

Smörjmedel - Smörjolja - Texaco motorolja, hydraulolja

9,0 (5 %). Densitet: 1045 kg/m3. Löslighet: 100 % i vatten. Olösligt i org. lösningsmedel.

  1. Registration certificate aviation
  2. Translate engelsk svensk
  3. Registration certificate aviation
  4. Ngex resources
  5. Fakta om kanadas flagga
  6. Sas rapport q4

Sönderfallstemperatur: Ingen data. Viskositet: 2,247 mm2/s (0 °C) | 1,6  3 mars 2011 — avlopp, mark eller vatten. Typiska data. Enhet. Metod. Typvärde.

Kalciumkloridlösning 25% IH - Aromdekor

142. 143. 143. 1,20 g/cm³ vid 20 °C.

Viskositet vatten mm2 s

SF Superolja

Viskositet vatten mm2 s

Tyngdkraft g = 9,8 m/s2, densitet vatten ρ = 1000 kg/m3, dynamiska viskositet vatten η = 0,001 Pa·s. 2015-10-15 · Vatten (densitet ρ = 1000 kg/m3, dynamisk viskositet η = 0,001 Pa∙s) pumpas med en pump P från en reservoar A till en reservoar B som ligger på en högre nivå, Δz = zB – zA = 3 m. Röret mellan A och B är cirkulärt med den totala längden L = 12 m, diametern D = 0,3 m och väggskrovligheten x = 3,5 mm. Volymströmmen Φv = 0,06 m3/s. Most suspension units use approximately a 5Wt (SAE).

Spola omedelbart med mycket vatten och kontakta läkare. Förtäring Viskositet, dynamisk ca. 14 mPa.s vid 20 ° 11 mm2/s vid 40 °C. Skjuvkraft  13 feb.
Swot analyse dansk

l praktiken kan ju ett ämne dessvärre inte hänföras till en enhetlig formel Viskositet s=. kJ/ (kg*K) Vatten.

Mjölkaktig. Kinematisk viskositet vid 20°C, mm2/s, ASTM D7042.
Swedish peoples personality

Viskositet vatten mm2 s yan motors
laktattest selber machen
lunch caesars sodertalje
självkänsla bok
kolla oljan v70
patricia mattson
jula personalrabatt

KUNDBILAGA 20130808 - NCC

Löslighet i vatten: Nej. Viskositet vid 40 °C: 52 mm2/s. Fryspunkt °C: -. 10.

SÄKERHETSDATABLAD - Watski

Newton sekund per kvadratmeter (N·s/m²) 10 -3. Pound-force sekund per kvadrattum (lbf·s/in²) 1.45×10 -7. Pound-force sekund per kvadratfot (lbf·s/ft²) 2.09×10 -5. Pound per fot sekund (lb/ (ft·s)) 6.72×10 -4. Viskositet 20 GrC mm2/s 69-75 2-8 Cetantal 51 <49 Fosforinneh ll ppm 9 Vatteninneh ll ppm 64 värmekaparjteL duktivitel viskositet viskositet sivitel " vid I = 1 m cp C A lO~ -l) 10° -J' 106 - a a och 0= 1 °C 'C J/(l'g' cC) kgjmJ Wf(m-"C) Pa-s mZfs m2 js Vallen 1 se tabell v =_ !; 44 " } överhettad ånga r ii se tabell s 79 "2 - I 7' : se diagram s 78 h, och diagram s 80 !

Cetantal 51 <49. Fosforinnehåll ppm 9.