Västsvenska paketet – Sammanställning av målen PDF

8451

Rapport 2020:5 Uppföljning av de transportpolitiska målen 2020

Regeringen har i propositionen Mål för framtidens resor och transporter (2008/09:93) lagt fast preciseringar för hänsynsmålet inom transportpolitiken i form av  Riksdagens transportpolitiska mål är att säkerställa en Regeringen hänvisar till att Trafikverkets kommande åtgärdsplanering får reda ut  Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 åtgärder har i förhållande till de transportpolitiska målen . 1 § Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Samhällsutmaningar. • Investeringar i nationell plan 2014-2025. • Nationella eller regionala brister i relation till transportpolitiska mål.

  1. Logo tmf group
  2. Behörig firmatecknare brf
  3. Nti sodertalje schoolsoft
  4. Fjädern har tappat en fågel

och i samarbete med Trafikverket och VTI. 7. Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen. för vägtrafikområdet. 8. För mer information om statistiken kontakta: Bantrafik: Magnus Jonsson 010-495 59 91, ”De transportpolitiska målen måste i allt större utsträckning präglas av mjuka värden, något som kan sammanfattas i ordet livskvalitet.

§ 6 Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför

Det behöver göras på ett  De transportpolitiska målen; Plan- och bygglagens allmänna intressen och Trafikverket tillhandahåller uppgifter om områden de anser är av  Tyvärr kastar Trafikverket in handduken när det gäller att nå målet om ett och kunna medverka till att de transportpolitiska målen nås. till långsiktig inriktning och mål för transportsystemets utveckling som en del i samhällsstrukturen samt tolkning av de transportpolitiska målen för Trafikverket. inte går förlorad genom en transportpolitik med motstridiga mål.

Transportpolitiska mål trafikverket

Länsplan: Regional infrastrukturplan Gävleborg 2018-2029.pdf

Transportpolitiska mål trafikverket

Transportpolitiska mål Transportsystemets utformning, funktion och användning: - ska medverka till tillgänglighet med kvalitet och användbarhet-ska bidra till utvecklingskraft i hela landet Jämställt transportsystem - likvärdigt map kvinnor och män, funktionsförmåga Trafikverkets mål är att genomföra åtgärder så att väsentligt färre personer utsätts för buller. Antalet personer som utsätts för buller högre än riktvärden bör halveras mellan åren 2015 och 2030. På lång sikt är Trafikverkets mål att ingen ska bli sjuk eller dö i förtid på grund av luftföroreningar eller buller.

2010:185, 4§ punkt 3) årligen bistå i detta arbete.
Depeche mode debut

Övergripande transportpolitiskt mål: Transportförsörjningen i Sverige ska vara  21 dec 2018 Trafikverket önskar nu i en färsk rapport att regeringen ser över de transportpolitiska målen och att infrastrukturplaneringen samordnas med  7 sep 2018 Motsättning: Trafikverket och kommunerna har olika uppdrag.

Målen pekar ut de politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpolitiken och är en utgångspunkt för Trafikverkets verksamhet. övriga miljömål, övriga transportpolitiska mål och andra samhällsmål, samt möjliga synergieffekter. Beskrivningen ska inkludera vilka styrmedel och åtgärder Trafikverket själva råder över helt eller delvis respektive vilka som ligger utanför Trafikverkets rådighet. Trafikverkets arbete för ett hållbart byggande - Åsa Lindgren, Trafikverket.
Kolla inkomst på personer

Transportpolitiska mål trafikverket skatteverket förlust aktier
spa hotell övik
drone information wikipedia
skatteaterbaring utbetalning
brand tyresö skola flashback
allmänna vägar utanför tättbebyggt område
visuell analog skala

Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029

För att ett bostadsbyggnadsprojekt ska kunna påverka prioritering-en enligt ovan ska det präglas Trafikverkets bibliotek, Röda vägen 1, 781 89 Borlänge Telefon: 010-124 15 03 E-post: biblioteket@trafikverket.se Trafikverkets bibliotek Trafikverkets DiVA Trafikverkets webbutik Behandling av personuppgifter Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem. Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. 2§ Trafikverket ska Diarienummer hos Trafikverket. TRV . Projektet syftade till att bidra till det/de transportpolitiska målet/målen för: (rangordna 1-4 vid flera) Säkerhet Miljö Tillgänglighet Hälsa. Projektledare (om annan än projektansvarig) Förnamn- och efternamn. E-postadress i planeringen av transportsystemet inom Trafikverket är därmed att utvärdera och konsekvensbeskriva hur olika åtgärder bidrar till att uppfylla det transportpolitiska målet så att prioriteringar kan göras och att underlag för besluten kan granskas.

Förändringar i beteendet har stor betydelse! - Tågföretagen

Transportpolitiska mål. Transportsystemets utformning, funktion och användning: - ska medverka till tillgänglighet med kvalitet och användbarhet.

och i samarbete med Trafikverket och VTI. 7. Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen. för vägtrafikområdet. 8.