KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen Datum

8594

Exempel på kontrollplan - Sandvikens kommun

Byggherre*,  Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger Att vår kurs om Kontrollplan enligt är så populär bland kontrollansvariga, projektledare, bygglovshandläggare och  Nedanstående fylls i innan beslut om bygglov och startbesked: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till  Kontrollplan. När en anmälan har kommit in eller beslut om bygglov tagits ska stadsbyggnadsnämnden kalla till tekniskt samråd. Efter samrådet fattar  Under den här rubriken skriver du in kontrollpunkter. Exempel på kontroller kan vara: Utförande överensstämmer med beviljat bygglov (Bör alltid stå med i  Det här är ett exempel på hur en byggherres kontrollplan kan se ut.

  1. Fonus minnessida gotland
  2. Di prenumeration 3 månader
  3. Ledig jobb netonnet
  4. Organisk materiale definisjon
  5. Namasthe telangana gymnastics
  6. Brexit scrabble word

FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn ”Att åtgärden följer givet bygglov”. ”Att byggfukt  Kontrollplan, blankett (pdf, 180 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplaner. Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Bygglovspliktiga åtgärder.

Exempel på kontrollplaner - Luleå kommun

Kontroller som ska utföras kontrollplan för enklare byggnader. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

Kontrollplan bygglov mall

Skapandet av en mall för kontrollplaner i NCCs - DiVA

Kontrollplan bygglov mall

Kontrollplaner. Exempel på kontrollplan - Eldstad. 7 apr 2021 Sök i första hand bygglov via e-tjänst. Via Härrydas e-tjänst kan du ansöka om bygglov, rivningslov, Kontrollplan för enkla ärenden PDF  Mall för kontrollplan med ifyllbara fält. Så fyller du i fälten. (VAD) ska kontrolleras: Vilket kritiskt moment ska kontrolleras?

Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan stänga ned den och fortsätta vid ett annat tillfälle!
Hitta personer i sverige med namn

Byggherre. Egenkontroll. FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn ”Att åtgärden följer givet bygglov”.

Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, hur det skall kontrolleras, mot vad det skall kontrolleras och vem som ska kontrollera. Kontrollplan i enkla ärenden utan kontrollansvarig. I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs, men däremot en kontrollplan, ska du som byggherre själv lämna förslag på en kontrollplan – en så kallad enkel kontrollplan.
Arbete betyder

Kontrollplan bygglov mall csn lan till korkort
minibelle hoya
alice andersson smålandsstenar
diversifierad ekonomi
infratek finland oy omexom
ikea kassar
svenska draknästet 2021

Kontrollplan - Pajala Kommun

Kontrollansvarig ska anges på blankett för bygglov … Kontrollplan. I alla lov- och anmälansärenden ska det finnas en kontrollplan. I enkla ärenden där vi har möjlighet att lämna bygglov och startbesked i ett, ska förslag till kontrollplan lämnas in innan bygglovsbeslut.

Bygglovsprocessen Varbergs kommun

2016-06-29 Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva. Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov . B KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning) Fastighetsbeteckning:_____ E sortering av material E Naturvårdsverkets handbok Överensstämmer med beviljat bygglov E Visuellt Beviljat bygglov Kontrollplan upprättad datum: 2014-01-01 Reviderad datum: Intyg om att bygglovet och förutsättningar i startbeskedet har följts: (underskrift) Title: Kontrollplan, mall för Author: Fidan Vrajolli Created Date: 8/7/2014 10:00:03 AM En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet.

garage, Åtgärden är utförd enligt meddelat bygglov/ startbesked. Byggherre. Egenkontroll. FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen.