Vad är trakasserier? Chalmers

7314

Vad säger lagen — Lönelotsarna

Den heltäckande diskrimineringslagstiftningen har sin grund i flera olika nationella som internationella juridiska instrument, bland annat: Diskrimineringslagen handlar om att det är förrbjudet att diskriminera människor inom olika områden som t.ex. i arbetslivet, i utbildningsväsendet, inom hälso- och sjukvården, och vid tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder. Det finns flera olika grunder att bli diskriminerad på som är skyddade i lagen. Nedan finns några korta beskrivningar utifrån Diskrimineringslagen: Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

  1. Så kallad hårtork
  2. Oanda eur sek
  3. Ansokan om bostadstillagg pensionar blankett
  4. Borgar skolan
  5. Quest europe
  6. Kopenhamns konsthogskola
  7. Karlskrona intranat se
  8. Folkstyrelsens grundvalar
  9. Konsekvensanalys vid omorganisation

säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande 26 jan 2016 Vad säger lagen? Enligt diskrimineringslagen får man inte diskriminera kandidater utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över diskrimineringslagen (2008: 567). Vad ful du är! Du får inte vara med och leka! Ingen tycker om mig Hon är Gunilla säger skrattande ”Då kanske vi ska kalla dig för Petra, så att På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i diskrimineringslagen. » Den säger bland annat också att du – på grund av ditt uppdrag – inte får ges sämre  5 jun 2008 En ny tredje punkt om vad som avses med diskriminering har lagts till i paragrafen.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering på Orust

definitioner av bl.a. begreppen direkt och indirekt diskriminering och ett antal diskrimineringsgrunder, 2. själva förbuden upptagna under respektive samhällsområde, 3.

Vad sager diskrimineringslagen

Kurs i Skolans och förskolans arbete mot kränkande

Vad sager diskrimineringslagen

Se hela listan på do.se Diskrimineringslagen Diskriminering betyder att någon blir negativt särbehandlad i jämförelse med någon som inte har samma "grupptillhörighet". Arbetsgivaren behöver inte ha haft för avsikt att diskriminera, det är ändå olagligt.

Relevant lagstiftning är  Träff 4: Våra rättigheter – diskrimineringslagen. 25. Träff 5: Olika Vad säger lagen?
Dödsannons arvika nyheter

Vad är därför klokt att göra? Vad är nästa steg i  Utdrag ur Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap. AKTIVA ÅTGÄRDER: Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning. 8 § I syfte att upptäcka, åtgärda och   VAD SÄGER LAGEN? Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminer ing , trakasserier och sexuella trakasserier.

Religion eller annan trosuppfattning Diskriminering kan se ut många olika sätt. Det kan handla om allt ifrån att du inte ges samma chanser som andra jobbsökande på grund av kön eller funktionsnedsättning till kränkande kommentarer om din sexuella läggning eller ditt etniska ursprung. Vad säger FN om hbtq-personers rättigheter?
Occupation of rhineland

Vad sager diskrimineringslagen amanda krabbe
sjukskriva sig i efterhand
infratek finland oy omexom
dark souls where to go
vårdcentralen vallatorp
frisco tx

Lagar - Jusek

AKTIVA ÅTGÄRDER: Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning.

Nu testas diskrimineringslagen - Funka

25.

När det gäller lagens struktur är följande att säga. Lagen är indelad i sex kapitel med 1. definitioner av bl.a. begreppen direkt och indirekt diskriminering och ett antal diskrimineringsgrunder, 2. själva förbuden upptagna under respektive samhällsområde, 3. reglerna om aktiva åtgärder, 4.