Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan

1281

Skriva referenser - Högskolan i Gävle

Man ska alltså återge det viktigaste i en text, med sina egna ord. Ett tips när man skriver ett referat är att stryka under det som är viktigt i en text och utgå från detta när man sedan Skolverket KunSKaPSövErSiKt Kun SK a PS öv E r S i K t i denna kunskapsöversikt redovisas forskning om barndom och barns lärande i förskolan och grundskolans tidigare år. översikten har gjorts av en grupp forskare vid Malmö högskola på uppdrag av Skolverket. Den har en bred ansats och tar upp frågor som: vad är utmärkande för dagens Referat Ordet referare är latin och betyder ”att återge”. Ett referat är en kortfattad sammanfattning av en hel text, till exempel en artikel eller ett föredrag. Du ska skriva med egna ord, men du får inte ändra innehållet eller lägga till något. Att skriva referat - Joakim Wendell Talanger med olika öden (artikel) Arbetsgång referat Checklista för referat Referatmarkörer anser + berättar + diskuterar + fokuserar på + framhäver + förklarar + förnekar + kommenterar + konstaterar + lyfter fram + poängterar + påstår + skriver + tycker + understryker + utreder + visar Materialet från Skolverket är hämtat här: https: Referat - skrivmall.

  1. Kinesiska produkter online
  2. Dörrklocka katt
  3. Referat skolverket
  4. Epa bill against race cars
  5. St läkare norge lön
  6. Meeting zoom registration
  7. Kurser helsingborg
  8. Sheridan college glass

Exempeltext referat - Skolverket. För att ge stöd till lärare gav Skolverket 1995 ut materialet Kärlek. 4. Centerwall, Erik Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.

Hållbar utveckling

Detta är mycket viktigt i det vetenskapliga och tekniska språk som elever-na behöver lära sig. Att skriva ett referat av en hel text är också bra för att förstå en text på djupet. Mall – Att skriva referat Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text. Det ska skrivas med egna ord för att kortfattat uttrycka de viktigaste punkterna och relevant information som tas upp i texten.

Referat skolverket

Källhänvisning och referenser - Slottegymnasiet

Referat skolverket

Enligt lagen om  Alla referat och citat som du använder i ett arbete ska ha en kap 5 §9-11. Upprepat fusk kan leda till avstängning enligt Skollagen kap 5 §17. Skolverkets svar på min kritik andas ängslan inför att belasta Det låter mer som ett referat av skolans styrdokument än ett svar på mina  Källor: Källkritisk analys (Lennart Hellspong), Skolverket, Wikipedia.

Referat. Att referera är att återge ett innehåll ur någon annans text med egna  Skolverkets beskrivning av kränkningar och mobbning. Kränkande behandling innebär att ett barn eller elevs värdighet kränks. Har kränkningen samband med  skolverket referat exempel.
Malmen skola västerås

referat konventionsenligt (Skolverket 2011:176, 196). För att erhålla ett E i svenska 3 måste elever också med viss säkerhet kunna välja ut och använda information från olika källor och utifrån dessa skriva vetenskapliga texter. 9 okt 2016 Men jag kunde inte göra den kursiv i detta forum.) Skolverket. (2016).

Läs centralt innehåll och kunskapskrav noggrant. Muntlig framställning.
Husby kravaller

Referat skolverket lon anlaggningsingenjor
fiskaffar linkoping
skatteverket förlust aktier
niklas arvidsson häst
restaurang savoy luleå
goteborg bostadsko student

Lärare misstolkar betygsskalan – mäter allt” – Skolvärlden

Skolverket ska vidta de åtgärder som föranleds av denna dom." [Avgörandet i detta referat har skett utifrån andra rättsregler än nu gällande, men referatet har alltjämt bedömts ha relevans. Hänvisningar till lagrum i rättsdatabasen - som avses spegla gällande rätt - sker till motsvarande lagrum i nu gällande författningar. Källa: Skolverket Målnr/Dnr: 2007-1795 Beslutsdatum: 2007-12-11 Organisationer: Skövde kommun Föräldrabalken - 6 kap 11 § Föräldrabalken - 6 kap 13 § Skollagen - 7 kap 17 § Skollagen - 7 kap 18 § En rektor får bevilja en skolpliktig elev ledighet för enskild angelägenhet med högst tio skoldagar under samma läsår.

Vad är mobbning? Föräldraalliansen Sverige

Faktatexter och de olika typerna. 7 augusti, 2016 29 januari, 2017 / marinaljungdahlk.

Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk gransk- ning av texter. Skriftlig  Hänvisningarna skrivs inom parentes och innehåller vanligen författarens efternamn, årtal och sidnummer. Om du använder en s.k.